Szkolenia

Poniżej prezentujemy szeroki zakres szkoleń dedykowanych indywidualnie dla klientów (jest to możliwe po wcześniejszym zapoznaniu się z charakterem wykonywanej pracy, występujących zagrożeniach oraz oczekiwaniach samego klienta)

Szkolenia z zakresu BHP:

  • Szkolenia wstępne
  • Szkolenia okresowe
  • Szkolenia specjalistyczne

UWAGA Najpopularniejsze szkolenia – szkolenia okresowe z zakresu BHP przeprowadzamy każdorazowo z praktyczną próbą resuscytacji krążeniowo oddechowej wykonywanej na fantomie (przy użyciu jednorazowych maseczek, a nie wacików !) oraz gaszeniem pożaru testowego przy pomocy gaśnicy (w zależności od warunków terenowych klienta).

Szkolenia przeciwpożarowe

  • Szkolenie przeciwpożarowe podstawowe
  • Szkolenie z zakresu ewakuacji (z praktyczną próbą przeprowadzenia ewakuacji)
  • Szkolenie w zakresie używania podręcznego sprzętu gaśniczego (z praktyczną próbą użycia gaśnic)

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy

(prowadzi lekarz/ratownik)

  • Pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie
  • Pierwszej pomocy w szkole
  • Pierwszej pomocy w przedszkolu i żłobku

Szkolenie z zakresu negocjacji kryzysowych oraz wiktymologii

Prowadzone przez emerytowanego oficera Policji, jednego z najwybitniejszych negocjatorów w kraju, wykładowcę akademickiego.

 

Polecamy najwygodniejszą, najbardziej efektywną oraz najtańszą dla klienta formę współpracy – na zasadzie outsourcingu – zawierającą w swej regule wszystkie w/w szkolenia