Ochrona przeciwpożarowa

 

 

 

 

 

 

 

W zakresie ochrony przeciwpożarowej polecamy:

 • sprawowanie obowiązków specjalisty ds. ochrony przeciwpożarowej,
 • szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej (specjalistyczne, ewakuacji, używania podręcznego sprzętu gaśniczego oraz inne)
 • dokonywanie przeglądów obiektów pod względem wymogów przeciwpożarowych (audyty bezpieczeństwa pożarowego),
 • Przegląd oraz konserwację podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice), oraz instalacji (np. sieć hydrantowa)
 • Przygotowywanie obiektów do odbioru przez Państwową Straż Pożarną
 • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
 • Plany ewakuacji
 • Opinie, ekspertyzy
 • Badanie przyczyn powstania pożarów – w tym dla zakładów ubezpieczeniowych, Policji, Sądów i Prokuratury (przez biegłych sądowych),
 • Opiniowanie systemów i projektów budowlanych (przez rzeczoznawców)
 • Projektowanie i wykonawstwo zabezpieczeń przeciwpożarowych: drewna (więźba dachowa, boazeria, okładziny ścienne, itp.), stali, betonu, tekstyliów (zasłony, kurtyny, scenografie).
 • Doradztwo/projektowanie/instalowanie/konserwacja praktycznie wszystkich systemów przeciwpożarowych.

 

Polecamy najwygodniejszą, najbardziej efektywną oraz najtańszą dla klienta formę współpracy – na zasadzie outsourcingu z zakresu PPOŻ – ochrony przeciwpożarowej,