Dokumenty specjalistyczne

Współpracując z wieloma wysokiej klasy specjalistami/expertami w swych dziedzinach, jesteśmy w stanie wykonać prawie każdą dokumentację dotyczącą szerokorozumianego bezpieczeństwa. Bez względu na to, czy jest to instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla największego zakładu chemicznego w kraju, ocena ryzyka zawodowego dla nurka, dochodzenie mające na celu ustalić przyczynę pożaru, czy też opinia dla sądu – wykonamy ją.

Jeśli nie jest wam znany poziom bezpieczeństwa w waszej firmie, na początku współpracy proponujemy audyt wstępny bezpieczeństwa wg poniższego schematu.

Nie wiecie od czego zacząć – by zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy waszym pracownikom. Zawsze liczyły się tylko wyniki, a nigdy nie było czasu na uporządkowanie spraw związanych z szerokorozumianym bezpieczeństwem.

Zgłoście się do nas – to nic nie kosztuje, podając wejściowe dane do sporządzenia mapy bezpieczeństwa (problem, wielkość firmy, charakter pracy, liczbę filii, ilość zatrudnionych)

Na podstawie otrzymanych danych wycenimy usługę – przedstawiając ją w formie oferty.

Po zaakceptowaniu oferty – dokonamy audytu zgodnie z zaakceptowaną ofertą.

W określonym terminie otrzymacie Państwo sprawozdanie ze wstępnego audytu bezpieczeństwa, w którym wskażemy ewentualne najsłabsze punkty przedsiębiorstwa oraz sposoby na poprawę stanu wraz z wyceną i specyfikacją działań korygujących.

Dostosowanie się do zaleceń sprawozdania z audytu – powinno skutkować sklasyfikowaniem poziomu bezpieczeństwa w audytowanym zakładzie na akceptowalny (spełnienie minimalnych wymagań bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami)

Od tego miejsca tylko od Państwa zależy, czy podejmiemy ewentualną dalszą współpracę, czy dostosujecie się do wytycznych w sprawozdaniu, a może podejmiecie tylko częściowe działania korygujące. Bez względu na decyzje – będziecie wiedzieć – czego wam brakuje, na co was stać, i co powinniście zrobić, by spokojnie prowadzić wasz bussines skupiając się tylko na głównej działalności.